Mon,21-05-2018

09.2012 - TRAINING KHÁCH HÀNG SHERATON

Ngày 27.09.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại khách sạn Sheraton Saigon.

DSCN0638(1)
Hinh 1: Giới thiệu tổng quan lò hơi

DSCN0645

Hình 2: Nội dung chính đào tạo

DSCN0646

Hình 3: Tổng quan về xử lý nước lò hơi

DSCN0666

Hình 4: Thảo luận

DSCN0665

Hình 5: Các điểm kiểm soát chất lượng nước lò hơi

DSCN0675

Hình 6: Phương pháp kiểm soát hằng ngày