• 0286.6864.325
  • info@longtruongvu.vn
  • 72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Tp. HCM, Việt Nam
Hóa chất tẩy rửa cáu cặn – LTV CL32
10 Tháng Sáu 2020, 06:51
LTV CL32 là một hỗn hợp các chất gốc axit. LTV CL32 đạt hiệu quả cao trong việc loại bỏ những cặn...
Xem thêm
Hóa chất trung hòa – LTV CN50
10 Tháng Sáu 2020, 07:05
LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu cặn và trung hòa ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn trước khi tẩy – LTV CL2482
10 Tháng Sáu 2020, 14:25
LTV CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. LTV CL2482 phù...
Xem thêm
Hóa chất tẩy rửa hệ thống lạnh mới – LTV C2002
10 Tháng Sáu 2020, 14:33
LTV CL2002 là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân tán, hoạt động bề mặt và cá...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt sau khi tẩy – LTV C642
10 Tháng Sáu 2020, 14:38
LTV C642 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ thống giải nhiệt...
Xem thêm