Mon,21-05-2018

BÍCH CHI - 27.12.2012

Ngày 27.12.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Bích Chi - Đồng Tháp.

 

Các vấn đề và giải pháp

 

Phương pháp kiểm soát

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Học viên thực hành sử dụng thiết bị

 

Học viên thực hành test độ cứng

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống