Sun,24-06-2018

CÁCH KIỂM SOÁT APPROACH CONDENSER BẰNG KIỂM SOÁT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Chỉ số approach temperature được hiểu là sự chênh lệch nhiệt độ giữa dung dịch làm lạnh và nước giải nhiệt bình ngưng tụ (Aproach teamperature = Liquid refrigerant temperature (1) – condenser water out(2))

 

B

Chỉ số Approach tăng cao sẽ dẫn đến hiệu quả trao đổi nhiệt kém, thường có các nguyên nhân sau:

-         Thiết bị đo nhiệt độ bị sự cố.

-         Nguồn nước cấp vào bình ngưng thấp.

-         Nhiệt độ nước đầu vào quá lớn.

-         Do cáu cặn: approach thường tăng chậm trong khoảng thời gian dài (1-2 năm)

-         Do vi sinh:approach thường tăng nhanh, tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn (1-2 tháng).

Để kiểm soát vấn đề approach liên quan đến vi sinh vật hình t hành trên bề mặt ống đồng trao đổi nhiệt của condenser giải pháp của Long Trường Vũ đưa ra như sau:

-         Hóa chất sử dụng:

  • LTV C2250: Ức chế vi sinh vật trong hệ thống lạnh (Liều chính)

  • LTV 2200: Ức chế vi sinh vật trong hệ thống lạnh (Liều bổ sung)

-         Chương trình châm:

  • LTV C2250: Nồng độ duy trì 100 – 200 ppm, châm 3 lần/ tuần.

  • LTV C2200: Nồng độ duy trì 200 ppm, châm 1 lần/ tuần.

  • Sau khi châm hóa chất phải duy trì nồng độ trong 4h để phát huy hiệu quả.

Với chương trình hóa chất bảo trì hệ thống lạnh như trên, chúng tôi đã và đang kiểm soát chỉ số approach của các khách hàng < 2 oC, tiêu biểu như khách hàng Bitexco, khách sạn Eastin Grand , Tòa nhà Vietcombank…

 

CÔNG TY KT-CN-MT LONG TRƯỜNG VŨ

Phòng Kỹ thuật - Dự án

Tel 083 960 6325. Line 22, 29, 30.

Lê Văn Thuận

Email: duan9@longtruongvu.vn

Cell phone: 0917 98 1617

Skype:duan9_ltv

if (document.currentScript) {