Mon,21-05-2018

DEHEUS VĨNH LONG - 05.07.2013

Ngày 05.07.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện buổi hướng dẫn về sử dụng thiết bị kiểm soát chất lượng nước lò hơi tại Khách hàng Deheus - Vĩnh Long.

 

Giới thiệu

 

Hướng dẫn test nhanh độ cứng

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị (bút đo pH, TDS)

 

Hướng dẫn kiếm soát chất lượng nước hàng ngày theo biểu mẫu