Mon,18-06-2018

DŨNG TÂM - 08.06.2013

Ngày 08.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Dũng Tâm - Long An.

 

Đào tạo các vấn đề thường gặp và  giải pháp

 

Đào tạo phương pháp kiểm soát chất lượng nước lò hơi

 

Đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị (test độ cứng, bút đo pH, TDS)

 

Quy trình xử lý nước hệ thống lò hơi

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống tiền xử lý nước lò hơi