Mon,18-06-2018

GÒ ĐÀNG VĨNH LONG - 06.05.2013

Ngày 06.05.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Gò Đàng - Vĩnh Long.

 

Lý thuyết lò hơi và các vấn đề thường gặp

 

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị (bút đo pH, TDS)

 

Hướng dẫn kiểm tra nhanh độ cứng

 

Quy trình và phương pháp xử lý nước lò hơi

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống tiền xử lý nước cấp lò hơi