Mon,18-06-2018

HOÁ CHẤT TẨY RỬA MÀNG R.O - LTV U900

Hoá chất tẩy rửa màng R.O LTV U900 là hỗn hợp của các natri hydroxit có độ tinh khiết cao với chất hoạt động bề mặt gốc hữu cơ, được dùng để loại bỏ những tạp chất hữu cơ và cặn vi sinh bám dính trên lớp màng

1. Giới thiệu hoá chất tẩy rửa màng R.O

Hoá chất tẩy rửa màng R.O LTV U900 là hỗn hợp của các natri hydroxit có độ tinh khiết cao với chất hoạt động bề mặt gốc hữu cơ, được dùng để loại bỏ những tạp chất hữu cơ và cặn vi sinh bám dính trên lớp màng.

2. Tính chất hoá chất tẩy rửa màng R.O

Cảm quan           : Dạng lỏng không màu.

1 % pH               : 11.0 ÷ 13.0

Khối lượng riêng : 1,15 ± 0.05

3. Ứng dụng hoá chất tẩy rửa màng R.O

Sử dụng nước không chứa clo để pha hoá chất tẩy rửa màng R.O LTV U900, dung dịch tẩy rửa được tuần hoàn xuyên qua lớp màng khoảng một giờ, ở 300C và sử dụng dung dịch NaOH để điều chỉnh pH khoảng 11. Tốc độ dòng qua từng loại màng do nhà sản xuất hoặc OEM đưa ra. Ngâm khoảng 2 ÷4 giờ sau đó tuần hoàn khoảng 15 ÷ 30 phút.

Khi màng bị tắc nghẽn lớn lặp lại quá trình tẩy rửa nhiều lần. Quá trình tẩy rửa được khuyến khích ở nhiệt độ tối đa đã được nhà sản xuất cho phép.

Khi quá trình tẩy rửa kết thúc, phải rửa lại lớp màng bằng nước sạch nhằm loại bỏ hoàn toàn hoá chất tẩy rửa màng R.O LTV U900. Khi nhà máy vận hành trở lại sản phẩm nước phải được xả bỏ ít nhất trong 15 phút. 

4. Ích lợi của hoá chất tẩy rửa màng R.O

Hoá chất tẩy rửa màng R.O là  đậm đặc có độ tinh khiết cao.

Rất hiệu quả trong việc loại bỏ những chất sa lắng hữu cơ khi nồng độ thấp.

Phạm vi ứng dụng rộng và thích hợp với nhiều loại hóa chất tẩy rửa khác.

Tác nhân tẩy rửa màng tính kiềm hiệu quả nhất.

}