Mon,21-05-2018

KIM TRƯỜNG PHÚC - 07.08.2011

Ngày 07.08.2011 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại khách hàng Kim Trường Phúc (Nhà sản xuất lò hơi) tại trụ sở văn phòng của Khách hàng tại Đồng Nai.

 

Các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

Các điểm kiểm soát chất lượng nước lò hơi

 

Trao đổi với học viên

 

Học viên tham gia đặt câu hỏi

 

Trao đổi với học viên

 

Phương pháp kiểm soát

 

Học viên thực hành

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị (test độ cứng, đo pH, TDS)

 

Chụp hình lưu niệm

d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);