Mon,18-06-2018

PAC

SẢN PHẨM TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU

 

- Tên sản phẩm: Poly Aluminum Chloride

- P.A.C

- Công thức hóa học: Aln(OH)mCl3n-

- Ứng dụng: Dùng trong công nghệ xử lý

nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp …

 

Al2O3

Cl-

Kiềm dư

pH dd 1%

Tỷ trọng

Min 17 %

Max 23 %

Min 40 %

3,8 - 4,5

Min 1,38 g/l

 

if (document.currentScript) {