Mon,21-05-2018

SẮT (III) CLORUA KỸ THUẬT

1. Ngoại quan: Dung dịch trong, sánh, nâu sẫm.

2. Tính chất kỹ thuật:

  • FeCl3 40%
  • Fe2+ dư Max 0,1 %

3. Công dụng: Dung dịch FeCl3 dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu.

4. Xuất xứ: Việt Nam.
5. Bao bì: Vận chuyển bằng xe bồn hoặc đóng can 30 kg.

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);