Sun,24-06-2018

SO SÁNH DỊCH VỤ CỦA LONG TRƯỜNG VŨ VÀ NHÀ CUNG CẤP HIỆN TẠI

SO SÁNH DỊCH VỤ CỦA LONG TRƯỜNG VŨ VÀ NHÀ CUNG CẤP HIỆN TẠI

Nội dung

Long Trường Vũ

Nhà cung cấp hiện tại

Ghi chú

1. Hóa chất sử dụng

Sử dụng 2 loại riêng biệt:

LTV BA-AM: Ức chế ăn mòn lò hơi

LTV BA-CC: Ức chế cáu cặn lò hơi

 

Sử dụng loại 2 trong 1:

A100: Ức chế cáu cặn và ăn mòn lò hơi

Trường hợp dùng 1 bơm:

Nếu hai loại cùng thấp chúng ta sẽ điều chỉnh tăng bơm để tăng lượng hóa chất cấp vào lò.

Nếu cả hai loại hóa chất cùng cao chúng ta dễ dàng điều chỉnh giảm bơm để giảm lượng hóa chất cấp vào lò.

Nếu một loại hóa chất thiếu còn loại kia dư chúng ta sẽ điều chỉnh bơm như thế nào?

Trường hợp dùng 2 bơm: Việc điều chỉnh hóa chất này không ảnh hưởng đến hóa chất kia

Lưu ý: Hóa chất ức chế cáu cặn hay ăn mòn nếu dùng quá liều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lò hơi, tương tự như chúng ta uống thuốc quá liều vậy.

Ưu điểm: Dễ kiểm soát nồng độ hóa chất

Nhược điểm: Tốn chi phí đầu tư ban đầu cho Long Trường Vũ (2bơm, 2bồn hóa chất)

Ưu điểm: Giảm chi phí đầu tư cho nhà cung cấp hiện tại (1bơm, 1bồn hóa chất)

Nhược điểm: Khó kiểm soát nồng độ hóa chất

2. Hỗ trợ khi khách hàng có yêu cầu

Long Trường Vũ có nhân sự tại Quảng Ngãi và sẽ có mặt tại Khách hàng sau 2giờ kể từ khi nhận yêu cầu

Nhà cung cấp hiện tại ở Tp. HCM, vậy mất bao lâu để họ có mặt ở Quảng Ngãi để hỗ trợ khách hàng?

Trong thời gian Quý khách hàng chờ Nhà cung cấp đến hỗ trợ, nếu sự cố nghiêm trọng phải dừng lò thì các nơi sử dụng hơi phải ngưng hoạt động, do đó ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và tiến độ giao hàng. Quý khách hàng sẽ tổn thất về doanh thu trong khi chi phí cho nhân viên… không thể không trả

3. Phát hiện sự cố

Long Trường Vũ chủ động. Mục tiêu của chúng tôi ngoài việc bán hóa chất còn tư vấn, kiểm soát và hỗ trợ khách hàng kiểm soát lò hơi vận hành an toàn và hiệu quả

Nhà cung cấp hiện tại thụ động chờ Quý khách hàng phản hồi khi lò hơi bị sự cố, phó thác mọi việc cho khách hàng. Mục tiêu của Nhà cung cấp khác chỉ là bán hóa chất?

 

Nếu khách hàng không phản hồi thì Nhà cung cấp hiện tại không biết và lò hơi có thể sẽ bị sự cố về ăn mòn và cáu cặn. Vậy sử dụng hóa chất để làm gì?

4. Tư vấn

Đào tạo khóa huấn luyện kỹ thuật xử lý nước hệ thống lò hơi cho khách hàng

Không có

Mục tiêu: Giúp khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của các công đoạn xử lý nước lò hơi, ý nghĩa của việc kiểm soát các chỉ tiêu trong nước lò hơi và có thể thực hiện việc kiểm tra nhanh một số chỉ tiêu để tự xử lý trước khi Long Trường Vũ hỗ trợ.

5. Hỗ trợ

Cung cấp hóa chất kiểm tra nhanh độ cứng

Không có

Mục đích: Kiểm soát chất lượng mẫu nước hệ thống làm mềm

Cung cấp thiết bị kiểm tra nhanh TDS, pH

Không có

Mục đích: Kiểm soát chất lượng nước lò hơi và xả đáy lò hơi đúng cách và đủ lượng

6. Kiểm soát

Checklist kiểm soát nhân viên vận hanh có làm đúng theo hướng dẫn

Không có

Mục đích: Giúp cho người quản lý không cần theo sát nhân viên vận hành lò mà chỉ cần kiểm tra công việc họ làm có tuân thủ đúng hướng dẫn hay không

7. Kiểm tra chất lượng mẫu nước hệ thống lò hơi

2 tuần/lần, cung cấp thiết bị và hướng dẫn nhân viên vận hành lò tự kiểm tra

Không có

Việc lấy mẫu nước kiểm tra chỉ có giá trị trên mẫu thử chứ không thể đại diện cho tình trạng mẫu nước lò hơi trong suốt những ngày còn lại (tùy thuộc vào điều kiện vận hành lò hơi của khách hàng ví dụ xả đáy…). Chúng tôi cung cấp thiết bị và hướng dẫn nhân viên vận hành tự kiểm tra, đồng thời có checklist để theo dõi.

8. Vệ sinh và bảo trì lò định kỳ

1lần/năm

(Check list kiểm tra định kỳ)

Không có

Mục đích: Giảm chi phí cho khách hàng

9. Kiểm định lò hơi định kỳ

1lần/năm

Không có

Mục đích: Giảm chi phí cho khách hàng

10. Cung cấp bộ làm mềm nước

Đối với hợp đồng 2năm chúng tôi sẽ cho mượn bộ làm mềm nước phù hợp với nhu cầu nước của lò hơi

Không có

Mục đích: Kiểm soát chất lượng nước cấp lò đạt tiêu chuẩn cấp cho lò hơi.

11. Chứng nhận an toàn cho thực phẩm, FDA

Cung cấp chứng nhận FDA cho khách hàng

Không có

Quý khách hàng sử dụng hơi trong quy trình sản suất thực phẩm. Trường hợp hơi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm liệu có an toàn không? Có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng không?