• 0913 711 499
  • info@longtruongvu.vn
  • 72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Tp. HCM, Việt Nam

Hoá chất tẩy rửa màng R.O:

Hóa chất chống tắc nghẽn màng R.O – LTV P191
23 Tháng Sáu 2020, 17:54
LTV – P191 hiệu quả cao trong việc ức chế ngưỡng dựa trên hỗn hợp phosphat hữu cơ, nhằm hạn c...
Xem thêm
Hóa chất tẩy rửa cáu cặn dạng hữu cơ – LTV U900
23 Tháng Sáu 2020, 17:57
LTV-U900 là hỗn hợp của các natri hydroxit có độ tinh khiết cao với chất hoạt động bề mặt gốc hữu...
Xem thêm
Hóa chất tẩy rửa cáu cặn dạng vô cơ – LTV U800
23 Tháng Sáu 2020, 18:00
LTV-U800 là hỗn hợp của các axit phosphoric tổng hợp có độ tinh khiết cao với phosphonate hữu cơ,...
Xem thêm