HÓA CHẤT MÀNG R.O - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

HÓA CHẤT MÀNG R.O - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

HÓA CHẤT MÀNG R.O - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

HÓA CHẤT MÀNG R.O - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

Hóa chất màng RO

Hóa chất tẩy rửa màng Ro dùng để loại bỏ những cặn có tính kiềm và chất sa lắng dạng oxit kim loại trên lớp màng hay đường ống dẫn, kiểm soát giá trị pH của nước cấp nhằm hạn chế mối nguy hiểm từ cặn

Quy trình tẩy rửa (súc rửa, vệ sinh) màng RO

Quy trình tẩy rửa màng RO bao gồm hai giai đoạn tẩy rửa nhằm loại bỏ các tạp chất hữu cơ, các hạt keo tụ, vi sinh vật, oxít kim loại và các chất cặn vô cơ.
• Giai đoạn 1: Sử dụng hóa chất tẩy rửa màng RO có tính kiềm kết hợp với tác nhân tạo phức để loại bỏ vi sinh vật, chất keo tụ và các tạp chất hữu cơ.
• Giai đoạn 2: Sử dụng tác nhân tạo phức tính axít để loại bỏ cáu cặn oxít kim loại và các chất sa lắng vô cơ.

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline