Hoá chất tẩy rửa hệ thống giải nhiệt mới bao gồm các loại hóa chất sau:

Hóa chất tẩy rửa hệ thống lạnh mới – LTV C2002
10 Tháng Sáu 2020, 14:33
LTV CL2002 là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân tán, hoạt động bề mặt và cá...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt sau khi tẩy – LTV C642
10 Tháng Sáu 2020, 14:38
LTV C642 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ thống giải nhiệt...
Xem thêm