HÓA CHẤT CHỐNG TẠO BỌT - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

HÓA CHẤT CHỐNG TẠO BỌT - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

HÓA CHẤT CHỐNG TẠO BỌT - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

HÓA CHẤT CHỐNG TẠO BỌT - hóa chất ức chế cáu cặn, ăn mòn

Hóa chất khử bọt trong nước thải

LTV DEFOAMER và LTV B7120 có tính năng khử bọt, chống tạo bọt trong hệ thống nước công nghiệp, nước thải, làm cho sức căng bề mặt nước giảm. 

Quý khách hàng xem thông tin chi tiết sản phẩm bên dưới đây