CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Hệ thống lò hơi cũ - hóa chất cáu cặn

Hệ thống lò hơi cũ - hóa chất cáu cặn

Hệ thống lò hơi cũ - hóa chất cáu cặn

Tùy thuộc vào hiện trạng thực tế của KH mà LTV sẽ đưa ra những tư vấn cũng như hóa chất, quy trình phù hợp với hiện trạng.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

UserFile/editor/file/quy-trinh-tay-lo-hoi-cu.pdf

SƠ ĐỒ TẨY RỬA

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Lắp đặt hệ thống tuần hoàn hệ hóa chất tẩy  

Bước 2: Châm hóa chất ức chế ăn mòn LTV CL2482

Bước 3: Châm hóa chất tẩy lò hơi LTV CL32

 

Zalo