CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Hệ thống lò hơi cũ - hóa chất cáu cặn

Hệ thống lò hơi cũ - hóa chất cáu cặn

Hệ thống lò hơi cũ - hóa chất cáu cặn

Tùy thuộc vào hiện trạng thực tế của KH mà LTV sẽ đưa ra những tư vấn cũng như hóa chất, quy trình phù hợp với hiện trạng.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

UserFile/editor/file/quy-trinh-tay-lo-hoi-cu.pdf

Zalo