CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Hệ thống lò hơi mới - hóa chất cáu cặn

Hệ thống lò hơi mới - hóa chất cáu cặn

Hệ thống lò hơi mới - hóa chất cáu cặn

Tùy thuộc vào hiện trạng thực tế của KH mà LTV sẽ đưa ra những tư vấn cũng như hóa chất, quy trình phù hợp với hiện trạng.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

UserFile/editor/file/quy-trinh-tay-rua-he-thong-lo-hoi-moi.pdf

SƠ ĐỒ TẨY RỬA

Đây là việc làm cần thiết để đưa cáu cặn cứng, gỉ sắt, dầu mỡ và những mảnh vỡ trong quá trình chế tạo và lắp đặt ra khỏi lò hơi. Quy trình cụ thể:

  1. Mở mặt bích ở vị trí châm hóa chất bảo trì, cô lập các đường ống góp. 
  2. Bơm nước mềm vào đầy lò hơi đến vị trí làm việc.
  3. Châm hóa chất vào lò hơi lần thứ nhất. Liều lượng hóa chất sử dụng phụ thuộc vào thể tích lò hơi.
  4. Sau khi châm hóa chất đóng các mặt bích, có thể đun nóng lò hơi đến áp suất bằng nữa áp suất làm việc. Tiếp tục tăng giảm áp suất trong 24 giờ. Sau 3 giờ xả đáy một lần, mỗi lần 2 -5 giây.
  5. Xả toàn bộ nước hóa chất ra ngoài lò hơi sau 24 giờ tuần hoàn.
  6.  Sau khi tẩy lò, bơm nước mềm vào đầy lò hơi châm hóa chất bảo trì LTV BA trực tiếp vào lò hơi. Liều lượng hóa chất phụ thuộc vào thể tích của lò hơi.
  7. Có thể đốt lò hơi đem vào sử dụng ngay sau khi châm hóa chất bảo trì. Hoặc bảo quản ướt cho đến khi đưa vào sử dụng.

 

Zalo