THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

Hệ thống châm hoá chất tự động

Hệ thống châm hoá chất tự động - Chiller
21 Tháng Tám 2020, 12:03
Hệ thống châm hoá chất tự động theo bơm định lượng
26 Tháng Tám 2020, 11:53
Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng nước cho chiller bao gồm 2 loại sau: - LTV C615: Hoá chấ...
Xem thêm
Hệ thống châm hoá chất tự động theo bồn Inox
26 Tháng Tám 2020, 12:27
1.Thông số bồn châm hóa chất chiller Dung tích 6.5lit(tùy vào thực tế từng khách hàng). Gồm...
Xem thêm
Xem thêm
Hệ thống châm hoá chất tự động - Cooling
21 Tháng Tám 2020, 12:04
Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng nước cho cooling tower bao gồm 3 loại sau: -LTV C44: Hoá...
Xem thêm
Hệ thống châm hoá chất tự động theo bơm định lượng
26 Tháng Tám 2020, 11:53
Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng nước cho chiller bao gồm 2 loại sau: - LTV C615: Hoá chấ...
Xem thêm
Hệ thống châm hoá chất tự động theo bồn Inox
26 Tháng Tám 2020, 12:27
1.Thông số bồn châm hóa chất chiller Dung tích 6.5lit(tùy vào thực tế từng khách hàng). Gồm...
Xem thêm