BẠN MUỐN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN?

BẠN MUỐN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN?

BẠN MUỐN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN?


Chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua thuyết Tng băng trôi ca Ernest Hemingway. Và tư duy não b ca chúng ta cũng như tng băng y, ch có mt phn nh là ni, còn đa phn là chìm. Mi người trong chúng ta hin ti ch mi s dng khong 5-10% hot động ca não b, phn trăm còn li là thuc v tim thc, chưa được khai thác.

 

 

 

-        Vy phi làm thế nào để khám phá và s dng ti ưu phn tiềm thức đó?

-        Làm thế nào để tích cc và phát triển tư duy ?

Tại Long Trường Vũ, Ban giám đốc và bộ phận Nhân sự luôn dành thời gian của mỗi tuần để đào tạo, để chia sẻ và để nghe ý kiến và góc nhìn của tất cả nhân sự.

Chúng tôi được hướng dn làm thế nào để tìm Đất sng cho năng lượng tiêu cc và luôn sn sàng say” “ Yes I Can”.Chúng tôi được chia sẻ cách làm thế nào để đối diện với năng lượng tiêu cực, làm thế nào để chuyển biến sự tiêu cực thành đòn bẩy để vượt qua và phát triển bản thân.

Chúng tôi hiểu rằng, mọi khó khăn trong cuộc sống và trong công việc ở hiện tại là một thành quả to lớn đang chờ đợi để được khai phá.

 

Chúng tôi luôn được khuyến khích để phát biểu về góc nhìn của bản thân, luôn được cổ vũ về việc đặt câu hỏi đối với các tình huống để rèn tư duy phản biện.

Chúng tôi hiểu được rằng để phát triển tư duy, phát triển bản thân, việc tự họctrải nghiệm là rất quan trọng.

Trải nghiệm an toàn nht là kế tha và phát huy nhng tri nghim ca người khác nhng người đi trước.


Luôn “say” “ Yes I Can” là luôn chấp nhận thử thách, là đồng ý cho bản thân cơ hội để trải nghiệm và nỗ lực.

Mọi thứ sẽ ít khó hơn nếu chúng ta nói “nó” dễ, đó là đại ý của câu nói rất truyền cảm hứng của GS Phan Văn Trường.

 

Vậy để phát huy khả năng tối đa của bản thân, mỗi cá nhân chúng ta cần:

 

-        Tích cực lắng nghe, tìm tòi và học hỏi. Luôn đón nhận có hội trải nghiệm bằng cách nói: “ Yes I Can”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline