Lõi lọc RO công nghiệp và địa chỉ thay lõi RO uy tín 2022

Lõi lọc RO công nghiệp và địa chỉ thay lõi RO uy tín 2022

Lõi lọc RO công nghiệp và địa chỉ thay lõi RO uy tín 2022

Lõi lọc RO công nghiệp và địa chỉ thay lõi RO uy tín 2022

Hóa chất cooling - Hóa chất bảo trì hệ thống cooling

Dùng để kiểm soát chất lượng nước cho cooling tower bao gồm 3 loại sau:

- LTV C44: Hoá chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt hở.

- LTV C2200:Hoá chất diệt vi sinh trong hệ thống giải nhiệt.

- LTV C2250: Hoá chất diệt rêu, tảo trong hệ thống giải nhiệt hở.Ba loại hóa chất trên được châm lần lượt vào hệ thống cooling tower bằng 3 bơm định lượng.

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline