Hóa chất chống tạo bọt – LTV Defoamer

Hóa chất chống tạo bọt – LTV Defoamer

Hóa chất chống tạo bọt – LTV Defoamer

LTV DEFOAMER là một dẫn xuất silicone có tính năng chống tạo bọt, và được sử dụng để ngăn chặn sự hình thành bọt ở các hệ thống nước công nghiệp và xử lý nước. Sức căng bề mặt của nước sẽ giảm, do đó ngăn cản sự hình thành bọt.

 1. GIỚI THIỆU

LTV DEFOAMER là một dẫn xuất silicone có tính năng khử bọt, và được sử dụng để ngăn chặn sự hình thành bọt ở các hệ thống nước công nghiệp và xử lý nước thải. Sức căng bề mặt của nước sẽ giảm, do đó ngăn cản sự hình thành bọt. Nó cũng có hiệu quả như một chất chống tạo bọt cho tình trạng lỏng nhiều bọt có chứa nhiều chất hoạt động bề mặt khác nhau.

TÍNH CHẤT

  • Cảm quan : dung dịch màu trắng sữa
  • pH : 6 – 8
  • Hoạt chất hiệu dụng : 10 %

2. ỨNG DỤNG

LTV DEFOAMER là hóa chất khử bọt trong nước thải có thể được sử dụng trong nước thải có nhiều bọt và xử lý nước. Sản phẩm có thể được áp dụng trực tiếp hoặc pha loãng 10 lần. Liều lượng sư dụng phụ thuộc vào tính chất của các chất hình thành nên bọt trong hệ thống nhưng thường khoảng 1-20 mg/L..

3. LỢI ÍCH SẢN PHẨM

  • Hiệu quả ở liều lượng thấp và tiết kiệ chi phí sử dụng
  • Hoạt động trên phạm vi pH rộng và không làm thay đổi pH trong hệ thống.
  • Sản phẩm không độc hại, dễ dàng để xử lý.
  • Hiệu quả trên phạm vi rộng của các vấn đề tạo bọt trong ứng dụng công nghiệp.
  • Ổn định và phân tán trong nước.

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN:

UserFile/editor/file/LTV-Defoamer-MSDS-VN.pdf

UserFile/editor/file/LTV-Defoamer-PDS-VN.pdf

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline