HÓA CHẤT TẨY RỬA HỆ THỐNG MỚI

Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét lò hơi mới - LTV BC
15 Tháng Tám 2020, 11:06
1. Giới thiệu LTV BC là một sản phẩm dùng để loại bỏ dầu mỡ, các rỉ sét và tạo lớp màng bảo vệ...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét lò hơi mới - LTV BCL
15 Tháng Tám 2020, 11:07
1. Giới thiệu LTV BCL là một sản phẩm dùng để loại bỏ dầu mỡ, các rỉ sét và tạo lớp màng bảo vệ ...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét lò hơi mới - LTV BCP
15 Tháng Tám 2020, 11:08
1. Giới thiệu LTV BCP là một sản phẩm dùng để loại bỏ dầu mỡ, các rỉ sét và tạo lớp màng bảo vệ ...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét lò hơi mới - LTV B4102
15 Tháng Tám 2020, 11:09
1. Giới thiệu LTV B4102 là một sản phẩm dùng để loại bỏ dầu mỡ, các rỉ sét và tạo lớp màng bảo v...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét lò hơi mới - LTV B4101
15 Tháng Tám 2020, 11:10
1. Giới thiệu LTV B4101 là một sản phẩm dùng để loại bỏ dầu mỡ, các rỉ sét và tạo lớp màng bảo v...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét lò hơi mới - LTV B4104
15 Tháng Tám 2020, 11:11
1. Giới thiệu LTV B4104 là một sản phẩm dùng để loại bỏ dầu mỡ, các rỉ sét và tạo lớp màng bảo v...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét hệ thống giải nhiệt - LTV CL2002
15 Tháng Tám 2020, 11:12
1. Giới thiệu sản phẩm LTV CL2002 là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân tán...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét hệ thống giải nhiệt - LTV CL2002L
15 Tháng Tám 2020, 11:13
1. Giới thiệu sản phẩm: LTV CL 2002 L là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét hệ thống giải nhiệt - LTV CL2002P
15 Tháng Tám 2020, 11:20
1. Giới thiệu sản phẩm: LTV CL2002 P là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân ...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét hệ thống giải nhiệt - LTV N4110
15 Tháng Tám 2020, 11:21
1. Giới thiệu sản phẩm: LTV N4110 là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân tán...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét hệ thống giải nhiệt - LTV N4103
15 Tháng Tám 2020, 11:22
1. Giới thiệu sản phẩm: LTV N4103 là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân tán...
Xem thêm
Hóa chất tẩy bụi bẩn dầu mỡ rỉ sét hệ thống giải nhiệt - LTV N4120
15 Tháng Tám 2020, 11:23
1. Giới thiệu sản phẩm: LTV N4120 là một hỗn hợp gồm các chất tạo phức gốc hữu cơ, chất phân tán...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt inox - LTV CL2480
15 Tháng Tám 2020, 11:24
1. Giới thiệu: LTV CL2480 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. L...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt inox - LTV CL2480L
15 Tháng Tám 2020, 11:26
1. Giới thiệu: LTV CL2480L là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. ...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt inox - LTV CL2480P
15 Tháng Tám 2020, 11:27
1. Giới thiệu: LTV CL2480P là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. ...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt inox - LTV N6107
15 Tháng Tám 2020, 11:28
1. Giới thiệu: LTV N6107 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. L...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt inox - LTV N6104
15 Tháng Tám 2020, 11:29
1. Giới thiệu: LTV N6104 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. L...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt inox - LTV N6111
15 Tháng Tám 2020, 11:30
1. Giới thiệu: LTV N6111 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. L...
Xem thêm