HÓA CHẤT MÀNG R.O

Hóa chất chống tắc nghẽn màng R.O – LTV P191
23 Tháng Sáu 2020, 17:54
LTV – P191 hiệu quả cao trong việc ức chế ngưỡng dựa trên hỗn hợp phosphat hữu cơ, nhằm hạn c...
Xem thêm
Hóa chất tẩy màng RO - LTV U800
14 Tháng Tám 2020, 15:15
1. Giới thiệu LTV U800 là hỗn hợp của các axit phosphoric tổng hợp có độ tinh khiết cao với phos...
Xem thêm
Hóa chất tẩy màng RO - LTV U900
17 Tháng Tám 2020, 08:09
1. Giới thiệu LTV U900 là hỗn hợp của các natri hydroxit có độ tinh khiết cao với chất hoạt động...
Xem thêm
Hóa chất tẩy màng RO - LTV R4004
17 Tháng Tám 2020, 08:10
1. Giới thiệu LTV R4004 là hỗn hợp của các axit phosphoric tổng hợp có độ tinh khiết cao với pho...
Xem thêm
Hóa chất tẩy màng RO - LTV R4006
17 Tháng Tám 2020, 08:11
1. Giới thiệu LTV R4006 là hỗn hợp của các natri hydroxit có độ tinh khiết cao với chất hoạt độn...
Xem thêm