Hệ thống châm hoá chất tự động – Cooling

Hệ thống châm hoá chất tự động – Cooling

Hệ thống châm hoá chất tự động – Cooling

Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng nước cho cooling tower bao gồm 3 loại sau: -LTV C44: Hoá chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt hở. -LTV C2200:Hoá chất diệt vi sinh trong hệ thống giải nhiệt. -LTV C2250: Hoá chất diệt rêu, tảo trong hệ thống giải nhiệt hở. Ba loại hóa chất trên được châm lần lượt vào hệ thống cooling tower bằng 3 bơm định lượng

 Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng nước cho cooling tower bao gồm 3 loại sau:

-LTV C44: Hoá chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt hở.

-LTV C2200:Hoá chất diệt vi sinh trong hệ thống giải nhiệt.

-LTV C2250: Hoá chất diệt rêu, tảo trong hệ thống giải nhiệt hở.

Ba loại hóa chất trên được châm lần lượt vào hệ thống cooling tower bằng 3 bơm định lượng.

Thời điểm châm và lượng hóa chất châm vào cooling tower được điều chỉnh bằng 3 timer, mỗi timer dùng để điều chỉnh cho 1 loại hóa chất.

Ba hóa chất trên được châm vào hệ thống vào những khoảng thời gian khác nhau, thông thường là khoảng thời gian giữa hai lần châm hai loại hóa chất cách nhau ít nhất 3-4 giờ tránh tình trạng hóa chất tác dụng với nhau gây ảnh hưởng đến hiệu quả của hóa chất sử dụng.

Hoạt động của timer, lưu lượng của bơm sẽ được bộ phận kỹ thuật của Long Trường Vũ điều chỉnh cho phù hợp với liều lượng hóa chất sử dụng của Quý công ty và tình trạng hoạt động thực tế của cooling tower.

UserFile/editor/file/Danh-muc-thiet-bi.pdf

UserFile/editor/file/THUYET-MINH-HE-THONG-CHAM-HOA-CHAT-BANG-TIMER-DUAN-LEHANG-02.pdf

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline