Hệ thống châm hoá chất tự động theo bơm định lượng

Hệ thống châm hoá chất tự động theo bơm định lượng

Hệ thống châm hoá chất tự động theo bơm định lượng

 Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng nước cho chiller bao gồm 2 loại sau:

– LTV C615: Hoá chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kín (chiller).

– LTV C2200: Hoá chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt.

Hai loại hóa chất trên được châm lần lượt vào bồn châm hóa chất. Sau đó được bơm định lượng châm vào hệ thống chiller. Quá trình vận hành bơm định lượng được cài đặt thông qua “Timer” được cài đặt sẵn thời gian.

 UserFile/editor/file/BAN-VE-HE-THONG-CHAM-CHILLER.pdf

UserFile/editor/file/LTV-Nguyen-ly-cham.pdf

UserFile/editor/file/Thiet-bi.pdf

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline