Hệ thống lọc cát tự động

Hệ thống lọc cát tự động

Hệ thống lọc cát tự động

Nguyên lý của hệ thống lọc cát

Nước xả đáy từ bầu tháp giải nhiệt sẽ được đưa qua một hệ thống bồn lọc với các tầng cát, sỏi sau đó nước sạch sẽ được đi vào lại bầu tháp giải nhiệt.Hệ thống lọc cát bao gồm 2 quá trình: quá trình hoạt động và quá trình rửa ngược.

Quá trình hoạt động

Trong quá trình hoạt động, hệ thống lọc sẽ được điều khiển bằng đầu điều khiển. Long Trường Vũ sẽ trực tiếp cài đặt và hướng dẫn cho người vận hành những thao tác cần thiết để vận hành hệ thống một cách phù hợp.Nước sau khi xả đáy sẽ được bơm vào hệ thống lọc cát, nước sau khi lọc sẽ được tuần hoàn vào tháp giải nhiệt. Thời gian lọc phụ thuộc vào hàm lượng TDS, cáu cặn trong nước.

Quá trình rửa ngược

Sau một thời gian hoạt động thì lượng cặn sẽ tích tụ lại trong hệ thống lọc cát làm giảm hiệu suất lọc do đó cần phải vệ sinh lại hệ thống, việc này được thực hiện tự động nhờ đầu điều khiển gọi là quá trình rửa ngược. Thời gian rửa ngược trong khoảng thời gian từ 10-20phút tùy theo lượng cặn bám vào hệ thống. Chu kì rửa ngược của hệ thống từ 1-2 ngày.Long Trường Vũ sẽ trực tiếp hướng dẫn người vận hành quá trình rửa ngược hệ thống.

UserFile/editor/file/DANH-MUC-THIET-BI-CHO-LOC-CAT.pdf

UserFile/editor/file/He-thong-loc-cat.pdf

UserFile/editor/file/so-do-lap-loc-cat-xa-day-tu-dong.pdf

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline