HOÁ CHẤT BẢO TRÌ LÒ HƠI

Hóa chất ức chế ăn mòn trong lò hơi – LTV 110 BA-AM
09 Tháng Bảy 2020, 10:41
LTV 110 BA-AM chủ yếu chứa NATRI SULFITE được sử dụng để loại bỏ oxi trong nước lò hơi. ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong lò hơi – LTV 110-BA
09 Tháng Bảy 2020, 10:51
LTV 110-BA là kết quả của sự phối trộn nhiều hóa chất với những chức năng khác nhau. Chất loạ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn trong lò hơi – LTV 110 BA-CC
09 Tháng Bảy 2020, 10:59
LTV 110 BA-CC chủ yếu chứa NATRI TRIPOLYPHOSPHATE, được sử dụng để kết tủa độ cứng canxi thàn...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn trong lò hơi – LTV 110 BA-AML
10 Tháng Tám 2020, 14:35
1. Giới thiệu: LTV 110 BA-AM L (Ức chế ăn mòn – B10) chủ yếu chứa Natri sulfite được sử dụng để l...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn trong lò hơi – LTV 110 BA-AMP
10 Tháng Tám 2020, 14:35
1. Giới thiệu: LTV 110 BA-AM (Ức chế ăn mòn) chủ yếu chứa Natri sulfite được sử dụng để loại bỏ ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn trong lò hơi – LTV B0302
10 Tháng Tám 2020, 14:35
LTV B0302 (Ức chế ăn mòn-B10) 1. Giới thiệu: LTV B0302 (Ức chế ăn mòn – B10) chủ yếu chứa Natri...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn trong lò hơi – LTV B0301
10 Tháng Tám 2020, 14:36
LTV B0301 (Ức chế ăn mòn-B10) 1. Giới thiệu: LTV B0301 (Ức chế ăn mòn – B10) chủ yếu chứa Natri...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn trong lò hơi – LTV B0304
10 Tháng Tám 2020, 14:36
LTV B0304 (Ức chế ăn mòn-B10) 1. Giới thiệu: LTV B0304 (Ức chế ăn mòn – B10) chủ yếu chứa Natri...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong lò hơi – LTV 110-BAL
10 Tháng Tám 2020, 14:37
LTV 110 BAL (Ức chế ăn mòn và cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV110-BAL là kết quả của sự phối trộn n...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong lò hơi – LTV B0104
10 Tháng Tám 2020, 14:37
LTV B0104 (Ức chế ăn mòn và cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV B0104 là kết quả của sự phối trộn nhiều ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong lò hơi – LTV B0102
10 Tháng Tám 2020, 14:37
LTV B0102 (Ức chế ăn mòn và cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV B0102 là kết quả của sự phối trộn nhiề...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn trong lò hơi – LTV 110 BA-CCL
10 Tháng Tám 2020, 14:37
LTV 110 BA-CC L ( Ức chế cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV 110 BA-CC L ( ức chế cáu cặn - B3) chủ yếu ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn trong lò hơi – LTV 110 BA-CCP
10 Tháng Tám 2020, 14:38
LTV 110 BA-CC P ( Ức chế cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV 110 BA-CC P ( ức chế cáu cặn - B3) chủ yếu ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn trong lò hơi – LTV B0202
10 Tháng Tám 2020, 14:38
LTV B0202 ( Ức chế cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV B0202 ( ức chế cáu cặn – B5) chủ yếu chứa Natri t...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn trong lò hơi – LTV B0201
10 Tháng Tám 2020, 14:38
LTV B0201 ( Ức chế cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV B0201 ( ức chế cáu cặn – B5) chủ yếu chứa Natri t...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn trong lò hơi – LTV B0204
10 Tháng Tám 2020, 14:38
LTV B0204 ( Ức chế cáu cặn) 1. Giới thiệu LTV B0204 ( ức chế cáu cặn – B5) chủ yếu chứa Natri t...
Xem thêm
Hóa chất chống nhiễm bẩn đường hơi - LTV B400
11 Tháng Tám 2020, 16:38
1. Giới thiệu LTV B400 là một amin trung hòa chủ yếu chứa cyclohexa amin, được dùng để điểu chỉn...
Xem thêm
Hóa chất chống nhiễm bẩn đường hơi - LTV B7004
11 Tháng Tám 2020, 16:40
1. Giới thiệu LTV B7004 là một amin trung hòa chủ yếu chứa cyclohexa amin, được dùng để điểu chỉ...
Xem thêm