HOÁ CHẤT CHỐNG TẠO BỌT

Hóa chất chống tạo bọt - LTV Defoamer
17 Tháng Tám 2020, 08:05
1. GIỚI THIỆU LTV DEFOAMER là một dẫn xuất silicone có tính năng chống tạo bọt, và được sử dụng ...
Xem thêm
Hóa chất chống tạo bọt - LTV B7120
17 Tháng Tám 2020, 08:05
1. GIỚI THIỆU LTV B7120 là một dẫn xuất silicone có tính năng chống tạo bọt, và được sử dụng để ...
Xem thêm