CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy – LTV O6007 - hóa chất cáu cặn

Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy – LTV O6007 - hóa chất cáu cặn

Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy – LTV O6007

1. Giới thiệu:

LTV O6007 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt.
LTV O6007 phù hợp với các chất tẩy rửa tính axit như HCl, H2SO4, axit Sulphamic, phosphoric, citric và nitric.

 Tính chất:
Cảm quan : Chất lỏng màu vàng nhạt.
pH : 1.0 – 4.0
Tỷ trọng (250°C) : 1.02 – 1.12
Tan hoàn tàn trong các axit

2. Ứng dụng:

Liều lượng sử dụng của LTV O6007 tùy thuộc vào từng loại hóa chất tẩy rửa tương ứng và đặc điểm của thiết bị cần tẩy rửa. LTV O6007 được châm vào hệ thống trước khi sử dụng hóa chất tẩy rửa nhằm hạn chế axit tấn công bề mặt kim loại gây ăn mòn thiết bị.

Chú ý: Khi pha loãng phải châm hóa chất vô nước chứ không làm ngược lại (châm nước vô hóa chất).

3. Ích lợi của sản phẩm:

Hạn chế khả năng tấn công của các axit.
Thích hợp với các hệ thống kín.
Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn.

4. Những thông tin khác:

LTV O6007 là hỗn hợp các chất ức chế, phosphate và chất hoạt động bề mặt.

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN:

LTV-O6007-MSDS-VN.pdf

LTV-O6007-PDS-VN.pdf 

Zalo