CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Hóa chất nâng pH – LTV CN50 - hóa chất cáu cặn

Hóa chất nâng pH – LTV CN50 - hóa chất cáu cặn

Hóa chất nâng pH – LTV CN50

1. Giới thiệu:

LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu cặn và trung hòa axit dư để thu động hóa bề mặt kim loại sau khi xử lý bằng LTV CL32.

 

 Tính chất:
Cam quan : Chất lỏng không màu, nhớt.
pH 1% : khoảng 14
Tỷ trọng : 1.15 – 1.25

2. Ứng dụng:

LTV CN50 được pha loãng tùy từng trường hợp cụ thể sao cho giá trị pH lớn hơn 10.5 và được tuần hoàn liên tuc trong hệ thống khoảng 2 đến 3 giờ. Sau đó, rửa kỹ lại hệ thống bằng nước sạch đến khi nước xã bỏ không màu và pH trung tính.

Chú ý: LTV CN50 là chất kiềm mạnh, tránh tiếp xúc lâu với da, phải sử dụng găng tay và kính mắt khi tiếp xúc với sản phẩm.

3. Ích lợi của sản phẩm:

Sản phẩm dạng lỏng rất dễ sử dụng
Chỉ cần pha loãng với nước trước khi dùng.
Loại bỏ một phần cáu cặn và thu động hóa bề mặt kim loại.

4. Những thông tin khác:

LTV CN50 là hỗn hợp của hydroxyte và các chất không có hại khác.

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN:

LTV-CN50-MSDS-VN.pdf

LTV-CN50-PDS-VN.pdf 

Zalo