HÓA CHẤT ỨC CHẾ VI SINH TRONG HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT – LTV BGL50

HÓA CHẤT ỨC CHẾ VI SINH TRONG HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT – LTV BGL50

HÓA CHẤT ỨC CHẾ VI SINH TRONG HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT – LTV BGL50

 1. Giới thiệu

LTV BGL50  là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV BGL50 sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sữa. Thành phần hoạt tính là glytaraldehyde theo tỷ lệ thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao và ổn định.

Đặc tính:
Cảm quan : Chất lỏng không màu đến vàng nhạt
Tỷ trọng : 1.0 – 1.1
pH : 2.0 ÷ 4.0
Khả năng hòa tan : Tan tốt trong nước, rượu, glycol và dung môi có cực. Độc tính
: LD50: > 500 mg/Kg (trực tiếp)

2. Ứng dụng

LTV BGL50 là chất diệt vi sinh có hoạt tính cao, được sử dụng như chất tẩy vi sinh, xử lý nước hệ thống giải nhiệt hở, nước sinh hoạt, nhà máy sản xuất giấy…. Độc tính thấp, dễ bị phân hủy. LTV BGL50 được châm vào hệ thống bất cứ lúc nào trong suốt quá trình vận hành hệ thống giải nhiệt hở.

3. Ích lợi của sản phẩm

Hoạt tính tiêu diệt vi sinh vật mạnh
Không tạo bọt.
Ưc chế sự phát triển của vi sinh vật
Hiệu quả trong khoảng pH lớn
Dễ phân hủy.

4. Những thông tin khác

LTV BGL50 là hỗn hợp của glutaraldehyde và chất không độc hại.

 
Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline