Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt – LTV CT2001

Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt – LTV CT2001

Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt – LTV CT2001

LTV CT2001 là chất diệt vi sinh mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV CT2001 sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sữa.

  1. Giới thiệu

LTV CT2001 là chất diệt vi sinh mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV CT2001 sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sửa. Thành phần hoạt tính là glutaraldehyde theo tỷ lệ thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao và ổn định.

Đặc tính:
Cảm quan : Chất lỏng không màu đến vàng nhạt
Tỷ trọng : 1.00 – 1.10
pH : 2.0 ÷ 4.0
Khả năng hòa tan : Tan tốt trong nước, rượu, glycol và dung môi có cực. Độc tính
: LD50: > 500 mg/Kg (trực tiếp)

2. Ứng dụng

Ứng dụng: LTV CT2001 là chất diệt vi sinh có hoạt tính cao, được sử dụng như chất tẩy vi sinh, xử lý nước hệ thống giải nhiệt hở, hệ thống giải nhiệt kín (chiller), nước sinh hoạt, nhà máy sản xuất giấy.. Độc tính thấp, dễ bị phân hủy. LTV CT2001 được châm vào hệ thống bất cứ lúc nào trong suốt quá trình vận hành hệ thống giải nhiệt hở.

3. Ích lợi của sản phẩm

- Hoạt tính tiêu diệt vi sinh vật mạnh
- Không tạo bọt.
- Ức chế sự phát triển của vi sinh vật
- Hiệu quả trong khoảng pH lớn
- Dễ phân hủy.

4. Những thông tin khác

LTV CT2001 là hỗn hợp của glutaraldehyde và các chất không độc hại khác.

 

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline