Khử khí trong nước cấp lò

Quá trình khử các khí có tính ăn mòn (O2, CO2) hòa tan trong nước gọi là quá trình khử khí của nước.

Độ hòa tan của khí trong nước liên quan với phần áp suất (áp suất riêng phần) của các khí đó trong không gian trên mặt nước, áp suất này càng cao  độ hòa tan càng lớn.

Giữa độ hòa tan của khí trong nước và phần áp suất của các khí đó và hơi nước trong không gian mặt nước có quan hệ như sau:

G = K.(P – Phơi)

Trong đó: G – độ hòa tan của khi trong nước (mg/l, g/cm2)

                 K – hệ số hòa tan  có quan hệ với nhiệt độ của nước.

                 P – Tổng áp suất của khí và hơi nước trong không gian trên mặt nước.

                Phơi – phần áp suất của hơi nước trong cùng một không gian.

Khí hòa tan thường hiện diện trong nước, đó là nguyên nhân của vấn đề ăn mòn. Ví dụ, oxi hòa tan trong nước gây ra ăn mòn điểm loại ăn mòn đặc biệt. Ăn mòn CO2 gặp nhiều trong hệ thống ngưng tụ hơi nước và thường xảy trong hệ thông phân bố nước. Nước có chứa NH3, đặc biệt có sự hiện diện của oxi dễ dàng tấn công đồng và hợp kim đồng. Kết quả của ăn mòn là hình thành cáu cặn trên bề mặt truyền nhiệt của lò hơi và làm giảm hiệu quả và sự an toàn của lò hơi.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Viết một bình luận