Nguyên tắc khi áp dụng công nghệ khử khí nước cấp lò hơi

  • Độ tan của của các chất khí trong chất lỏng sẽ tỷ lệ với áp suất riêng phần của khí đó trên bề mặt chất lỏng.
  • Độ tan của chất khí trong chất lỏng giảm khi nhiệt độ chất lỏng tăng.
  • Khả năng khử khí tăng khi chất khí hòa tan hoàn toàn trong chất lỏng.

Độ hòa tan của chất khí tan chất lỏng biểu diễn bởi quy luật Henry:

Ctotal = k. P

Trong đó: Ctotal = nồng độ của chất khí trong chất lỏng.

P = áp suất riêng phần của chất khia trên bề mặt chất lỏng.

Ví dụ, 8 mg/l O2 có thể hòa tan trong nước khi áp suất riêng phần của oxi là 0,2 atm, nhưng chỉ có 4mg/l O2 có thể hòa tan trong nước khi áp suất riêng phần của oxi giảm còn 0,1 atm.

Theo công thức của Henry, chất khí hòa tan có thể laoij bỏ khỏi nước bằng cách giảm áp suất riêng phần của khí đó trong không gian tiếp xúc với chất lỏng. Điều này có thể thực hiện theo hai cách:

  • Hệ thống hút chân không và loại bỏ các khí không cần thiết.
  • Loại khí mới được đưa vào trong hệ thống khi đó các khí không cần thiết sẽ bị loại bỏ.

Khử khí bằng chân không được ứng dụng thành công trong hệ thống phân phối nước. Tuy nhiên, khử khí bằng áp suất được sử dụng nhiều hơn trong cung cấp nước lò hơi. Hơi nước được chọn như là khí tinh khiết bởi các lý do:

  • Nó có sẵn.
  • Nó là nước nóng và giảm được lượng oxi hòa tan.
  • Nó không là nhiễm bẩn hơi nước.
  • Chỉ một lượng nhỏ hơi nước bị loại bỏ, bởi vì phần lớn hơi nước được sử dụng làm sạch nước bị cô dặc và một phần của nước đã khử khí.

Để khử khí nước cấp cho lò hơi, nước được bơm vào trong với một áp suất hơi. Điều này sẽ làm nóng nước đến phạm vi một vài độ của nhiệt độ hơi bảo hòa. Bởi vì độ hòa tan của oxi trong nước rất thấp dưới điều kiện đó, 97-98% lượng oxi đi vào trong nước sẽ được giải phóng vao trong hơi nước và sẽ được làm tinh thiết từ hệ thống bằng sự thông khí. Mặc dù, lượng oxi còn lại không hòa tan dưới điều kiện cân bằng, nhưng nó cũng không phóng thích dễ dàng vào hơi nước. Bởi vậy, nước rời khỏi hệ thống đun nóng của quá  trình khử khí phải làm sạch thật kỹ với hơi nước.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Viết một bình luận