Hệ thống châm hoá chất tự động – Cooling

Hệ thống châm hoá chất tự động – Cooling

Hệ thống châm hoá chất tự động – Cooling

Hệ thống châm hoá chất tự động – Cooling

Hóa chất cooling - Hóa chất bảo trì hệ thống cooling

Dùng để kiểm soát chất lượng nước cho cooling tower bao gồm 3 loại sau:

- LTV C44: Hoá chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt hở.

- LTV C2200:Hoá chất diệt vi sinh trong hệ thống giải nhiệt.

- LTV C2250: Hoá chất diệt rêu, tảo trong hệ thống giải nhiệt hở.Ba loại hóa chất trên được châm lần lượt vào hệ thống cooling tower bằng 3 bơm định lượng.

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline