Đào tạo an toàn hóa chất do SMEDEC tổ chức tại công ty Long Trường Vũ năm 2008

Đào tạo an toàn hóa chất do SMEDEC tổ chức tại công ty Long Trường Vũ năm 2008

Đào tạo an toàn hóa chất do SMEDEC tổ chức tại công ty Long Trường Vũ năm 2008

Nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động sản xuất và an toàn cho đội ngũ nhân sự làm việc trong môi trường kinh doanh hóa chất, Công ty Long Trườg Vũ phối hợp với SMEDEC tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất ngay tại công ty Long Trường Vũ,

Hoạt động được đội ngũ nhân sự hưởng ứng nhiệt tình và háo hức.

Sau đây là 1 số hình ảnh trong buổi đào tạo.

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline